Últimes notícies

Comunicat de Direcció a la Comuitat Educativa

Des del centre us volem fer arribar el següent comunicat de la Direcció de l’Institut amb el vist i plau de la Gerent del Consorci a la Comunitat Educativa.

Download (PDF, Unknown)