Últimes notícies

FP Dual

Que és la FP Dual?

Concepte de FP Dual

Els projectes de formació professional dual en el sistema educatiu, combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació, en els ensenyaments de formació professional.

En virtut de la normativa de l’estat i de Catalunya, es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual s’està realitzant la implantació progressiva de la formació professional dual en el sistema educatiu del país, entesa com el conjunt d’accions i iniciatives formatives que tenen per objecte la qualificació professional de les persones, combinant els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació.

Normativa

FP Dual a la web de la generalitat

Web FP Dual

Actualment el centre té un conveni amb l’empresa Nestle per tal que un grup d’alumnes del Cicle de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) realitzi les seves pràctiques en la modalitat d’FP Dual. Des del Departament d’infromàtica s’està treballant per ampliar la quantitat de convenis establerts amb diferents entitats i empreses del sector.