Últimes notícies

Formació en centres de treball (FCT)

Què és l’FCT?

La formació en centres de treball són pràctiques formatives obligatòries que es desenvolupen en un entorn de treball real, en una empresa.Aquestes pràctiques formen part del currículum del cicle formatiu i s’estableixen mitjançant un conveni de col∙laboració entre l’escola i l’empresa.La durada i les activitats a desenvolupar venen definides pel currículum. El tutor de centre i un tutor a l’empresa s’encarreguen conjuntament de fer el seguiment de l’alumne durant aquest període.

Què suposen per a l’alumne?

El coneixement del món laboral i l’apropament a la cultura d’empresa Completar la seva formació professional i l’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.

I per a l’empresa?

El coneixement i la captació de futurs treballadors especialitzats. Col∙laborar en la formació dels joves aprenents i oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació.

Normativa legal

ORDRE EDC/21/2006 de 30 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 4567, de 07.06.2006)

ORDRE ENS/193/2002 de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002)

ORDRE EDU/416/2007 de 13 de novembre, per la qual es modifica l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

En cadascuna de les explicacions dels nostres cicles SMIX, DAM, DAW i ASIX poden veure un recull de les empreses en les quals el nostre alumnat realitza les seves pràctiques.