Últimes notícies

Departament d’Orientació

L’ORIENTACIÓ A L’AUSIÀS MARCH

El Departament d’Orientació del centre està constituït per les següents professionals:

Josefa Beltran: Directora i Orientadora Educativa
Carme Prats: Coordinadora Pedagògica i Orientadora Educativa
Olga Maurici: Psicopedagoga de l’EAP

Aquest departament té assignades diferents funcions i intervé tant atenent directament l’alumnat, com oferint suport tècnic al professorat en aspectes relacionats amb l’atenció a la diversitat o bé amb l’orientació personal, acadèmica i professional.

DOCÈNCIA

Matemàtiques a l’alumnat de 1r d’ESO
Matèria optativa: Coneixements per a la Formació Professional a 4t d’ESO

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Suport als tutors i a la coordinació d’ESO i Batxillerat en la programació d’activitats.
Pla d’Acció Tutorial: Eixos Generals.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Coordinació del Pla d’Orientació Acadèmica del centre, amb actuacions com ara:

  • Sessions d’orientació i xerrades als grups de 3r i 4t d’ESO
  • Xerrada de pares de 3r i de 4t d’ESO en col·laboració amb coordinació d’ESO i Batxillerat
  • Visita al Saló d’Ensenyament al març
  • Orientacions individuals a petició del tutor/a, de la família o del propi alumne
  • Orientació específica a l’alumnat un cop acabat 4t d’ESO: Modalitats de Batxillerat, CFPM, PFI, Proves d’Accés a CFGM o altres

WEBS D’INTERÈS EN ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Ús i abús de les noves tecnologies Orientació acadèmica i professional Recerca, PAU
i Universitats
Manual de bons usos
digitals

Com educar per fer-ne un bon ús

Recomanacions per a les famílies

Recursos i eines

Internet segura [edu365]

Internet segura [XTEC]

Pantalles amigues

A Internet controles?

Combatem-ho junts

FAMÍLIA i ESCOLA: treballem junts per l’educació

ORIENTA’T: guia interactiva per orientar el teu camí acadèmic i professional

QUÈ ESTUDIAR A CATALUNYA: guia d’estudis

INFORMA´T: propostes de l’Ajuntament de Barcelona

CANAL RECERCA: Assessorament per a fer el treball de recerca

MOSTRA de Recerca Jove BCN

PAU :Proves d’accés a la universitat

ACCESNET: preinscripció universitària

Posa’t a prova [tests interactius]

Ponderacions de millora de nota a la fase específica [PAU 2015]

Què i Per què estudiar a les universitats catalanes?

UNPORTAL: El web de l’educació superior a Catalunya