Últimes notícies

Seminari de Dibuix

EL DIBUIX A A L’AUSIÀS MARCH

The relation between what we see and what we know is never settled. Each evening we see the sun set. We know that the earth is turning away from it. Yet the knowledge, the explanation, never quite fits the sight.

John Berger Ways of seeing

Des del Departament de Dibuix treballem a l’ESO per a ajudar l’alumnat a desenvolupar les competències de l’àmbit artístic. Centrem la nostra tasca en augmentar la cultura visual no només com a productors sinó també com a receptors d’imatges, incidint en la omnipresència de les imatges en tots els àmbits de la nostra vida (publicitat, produccions audiovisuals, 3D, disseny, dibuix, pintura, il·lustració, videojocs,…). Al batxillerat, a la matèria de dibuix tècnic es desenvolupen les estratègies necessàries per a la comprensió i posterior solució gràfica dels problemes, amb un component de recerca i planificació dels processos. Els continguts de la matèria proporcionen a l’alumnat els coneixements propis dels batxillerat i els prepara per afrontar estudis futurs més complexos.

En el present curs 2015-16, l’estructura horària és la següent:

Nivell Matèria Tipus de matèria Hores setmanals
1r ESO Visual i plàstica Comuna 2
2n ESO Visual i plàstica Comuna 2
2n ESO Visual i plàstica Optativa 1
3r ESO Visual i plàstica Optativa 2
4t ESO Visual i plàstica Optativa 3
1r Batxillerat Dibuix tècnic I Modalitat 4
2n Batxillerat Dibuix tècnic II Modalitat 4

 

Materials

Els materials que fem servir habitualment són: làmines, llapis dur i tou , goma d’esborrar, colors, regle, escaire, cartabó, compàs, i quan fem servir l’ordinador fa falta un portàtil amb connexió a internet i bateria amb prou autonomia.

En determinats moments del curs es poden demanar addicionalment altres materials específics.

Recursos i metodologia

Apart dels diferents cursos moodle preceptius implementats per a tots els nivells.

Activitats i sortides

Aquest any, participem en diversos concursos que incentiven a treballar amb un objectiu més enllà de la feina de classe.

Participem a les Jornades d’Innovació amb una conferència sobre les impressores 3D així com amb la participació dels nostres alumnes explicant algunes de les activitats més innovadores que desenvolupem.

Juntament amb el departament de castellà desenvolupem dues sortides al Saló del manga i al Saló del còmic