Últimes notícies

Departament de Tecnologia

LA TECNOLOGIA A L’INSTITUT AUSIÀS MARCH

Objectius del Departament:

  • Utilitzar objectes tecnològics amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
  • Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient.
  • Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.
  • Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals.
  • Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
Nivell Nom de la matèria Tipus de matèria Durada Hores setmanals
1r ESO Tecnologies 1r ESO Comuna Anual 2h
2n ESO Tecnologies 2n ESO Comuna Anual 2h
3r ESO Tecnologies 3r ESO Comuna Anual 2h
Optativa Trimestral 2h
4t ESO Tecnologia 4t ESO Optativa d’itinerari Anual 3h
Informàtica 4t ESO Optativa d’itinerari Anual 3h
1r Batxillerat Tecnologia Industrial I De modalitat científic tecnològic Anual 4h
2n Batxillerat Tecnologia Industrial II De modalitat científic tecnològic Anual 4h

Aula específica:
Les activitats que es fan en aquesta aula són de tipus manipulatiu, pràctic i més creatiu, com és el cas de disseny, construcció i avaluació de projectes.
Disposem d’una Aula de Tecnologia que disposa de la dotació proporcionada pel departament d’Ensenyament per a ESO i Batxillerat. Durant els diferents cursos s’ha anat complementant amb altres equipaments d’ús didàctic, com per exemple:

  • 10 ordinadors de sobretaula amb connexió a Internet via xarxa. Permeten el treball amb aplicacions específiques, destinades a la simulació de sistemes mecànics, circuits elèctrics, electrònics, pneumàtics,…

Alguns vídeos:
1ESO – Construcció Caga-Tió

2ESO- Pràctiques de soldadura