Últimes notícies

Departament de Matemàtiques

LES MATEMÀTIQUES A L’AUSIÀS MARCH

“No hi ha certesa on no és possible aplicar cap de les ciències matemàtiques
ni cap de les que es basen en les matemàtiques” Leonardo da Vinci

Introducció

Des del Departament de Matemàtiques treballem per a ajudar l’alumne a desenvolupar les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic principalment (però no únicament!) tot assolint els objectius d’aprenentatge de cada etapa i mirant de cultivar en l’alumne el gust per les matemàtiques. Així mateix, treballem amb un ventall ampli de recursos i una actitud amatent cap a les novetats tecnològiques d’aplicació a l’aula i cap a la innovació metodològica. A l’ESO és central la contribució al desenvolupament personal de l’alumne mentre que al Batxillerat ho és l’adquisició dels coneixements curriculars.

 

Estructura horària

En el present curs 2017-18, l’estructura horària és la següent:

Nivell Matèria Tipus de matèria Hores setmanals
1r ESO Matemàtiques Comuna 3
2n ESO Matemàtiques Comuna 4 *
3r ESO Matemátiques Comuna 4 *
4t ESO Matemàtiques Comuna 4
1r Btx CT Matemàtiques I Modalitat 4
1r Btx CCSS Matemàtiques aplicades a les CCSS I Modalitat 4
2n Btx CT Matemàtiques II Modalitat 4
2n Btx CCSS Matemàtiques aplicades a les CCSS II Modalitat 4

* en anglès – PILE

Materials

A part del llibre de text, es fa un ús bastant intensiu de l’ordinador, tant a l’aula com a casa, sobretot a l’ESO. A 2n d’ESO, per exemple, hi ha establerta una de les quatre hores setmanals per a treball amb l’ordinador a l’aula específicament. Aquest portàtil no es requereix que tingui instal·lat cap programari específic, simplement cal accés a Internet i un navegador actualitzat. És desitjable que el portàtil tingui una autonomia raonable de bateria.

A 1r i 2n d’ESO la calculadora s’usa només ocasionalment. Es busca d’aquesta manera ajudar a potenciar el càlcul mental. Aquí, una calculadora corrent és més que suficient. Però a partir de 3r d’ESO es demana ja tenir una calculadora científica.

En determinats moments del curs es demanarà que addicionalment l’alumne porti material de dibuix tècnic (regla, escaire, cartabó, compàs, transportador d’angles…).

 

Recursos i metodologia

Apart dels diferents cursos moodle preceptius implementats per a tots els nivells, es treballa també amb d’altres plataformes o eines com ara Khan Academy, That Quiz o GeoGebra.

El 70% dels alumnes de 2n d’ESO (2 de 3 grups) fan les matemàtiques en anglès. Això vol dir que el professor fa les exposicions magistrals i la majoria de les explicacions en anglès i que tots els recursos que s’utilitzen (el llibre, vídeos, els exercicis…) són en aquesta llengua. Aquest curs 17-18 també s’impartiran en anglès les matemàtiques a un 70% de l’alumnat de 3r d’ESO.

 

Activitats i sortides

Aquest any també, com ja és tradicional, tots els alumnes tenen la possibilitat de participar a les Proves Cangur i el Departament organitzarà internament el Concurs de Càlcul Mental en què hi participen tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO. Els alumnes de 2n d’ESO faran una sortida al MMACA (Museu de les Matemàtiques de Catalunya, a Cornellà de Llobregat) al desembre.

Així mateix, el Departament fa diverses aportacions i propostes pels Treballs de Recerca (TR) i les Jornades d’Innovació.

Aquest any és el tercer de funcionament – el vam iniciar el curs 15-16 – del Club Matemàtic, un espai lliure de debat, participació, oci i informació al voltant de qüestions matemàtiques diverses. A aquest espai hi podeu accedir com a visitant.

 

Recull d’activitats

A continuació us mostrem un recull de les activitats fetes pel Departament.

Orla de guanyadors dels premis IAM de Matemàtiques 2016-17

En el següent enllaç podeu trobar la llista dels guanyadors dels Premis IAM de Matemàtiques 2016-17.

Membres del Departament

Joan Vicent Blasco
María Jesús Cano
Jaume Climent
Carles Olivé (Cap de Departament)
Josep Puig / Anna Cabré