Últimes notícies

DAM

CURS 2018/19 TUTOR/A
1r DAM (matí) Sr. Ermengol Bota
2n DAM (matí) Sr. Enric Badal
1r DAM (tarda) Sr. Segundo González
2n DAM (tarda) Sr. Albert Casas

 

CFGS DAM: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

webCicles-Stallman

Alumnes amb R. Stallman, fundador del GNU Project

webCicles-aula-197

Alumne programant a l’aula d’informàtica

 

El professional de DAM exerceix la seva activitat a entitats de qualsevol mida, desenvolupant aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils, i entreteniment, entre d’altres. Aquestes aplicacions són desenvolupades i implantades en entorns d’abast intranet, extranet i Internet.

En finalitzar el cicle pots treballar de:

  • Desenvolupador d’aplicacions informàtiques per la gestió empresarial i de negoci.
  • Desenvolupador d’aplicacions de propòsit general.
  • Desenvolupador d’aplicacions a l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Tant del primer curs com del segon existeixen grups que s’imparteixen en un marc horari de matí i de tarda. L’horari al matí és de 8:00 a 14:30 de dilluns a divendres, l’horari de tarda és de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres.

Currículum 1r Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma:

Mòdul Hores/Setmana
M01 Sistemes informàtics 6 hores
M02 Bases de dades 6 hores
M03 Programació 5 hores
M04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 3 hores
M11 Formació i orientació laboral 3 hores
M12 Empresa i iniciativa emprenedora 2 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 26 hores

Currículum 2n Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma:

Mòdul Hores/Setmana
M02 Bases de dades (objecte/relacionals) 1 hora
M03 Programació (orientada a objectes) 4 hores
M05 Entorns de desenvolupament 2 hores
M06 Accés a dades 4 hores
M07 Desenvolupament d’interfícies 3 hores
M08 Programació multimèdia i dispositius mòbils 3 hores
M09 Programació de serveis i processos 3 hores
M10 Sistemes de gestió empresarial (ERP-CRM) 3 hores
M13 Projecte de síntesi (9 hores 11 últimes setmanes del curs) 3 hores
M14 Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí) 0 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 27 hores

Pots trobar els temes que conformen cada matèria a la segona pàgina del nostre currículum DAM. Si encara necessites una descripció més detallada, on apareixen els objectius de cada tema, la trobaràs al decret 260/2013.

Oferim l’oportunitat de realitzar 2×3: els alumnes que han finalitzat el cicle de DAM, poden aconseguir també el títol de DAW dedicant tan sols un any més, ja que els mòduls del primer curs es convaliden. D’aquesta manera pots aconseguir alhora el títol i coneixements d’administrador de sistema i de programador d’aplicacions.

Algunes empreses on realitzen les pràctiques els nostres alumnes són: