Últimes notícies

ASIX

CURS 2017/18 TUTOR/A
1r ASIX Sr. Segundo González
2n ASIX Sra. Iriana Bonet

 

CFGS ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

webCicles-MareNostrum

Alumnes visitant el Centre de Supercomputació de Catalunya

webCicles-xarxa-300

Alumne fent proves de xarxa

 

El professional d’ASIX exerceix la seva activitat a l’àrea d’informàtica d’entitats que disposen de sistemes per la gestió de dades e infraestructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet).

En finalitzar el cicle pots treballar de:

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de recolzament i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistencia.
 • Tècnic en administració de bases de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

El marc horari és de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres. Els alumnes que per horari laboral no poden assistir al primer curs en aquest horari a classe, poden prèvia consulta amb l’equip docent, assistir a les classes de 1r DAM o DAW al matí, ja que el centre desenvolupa la fórmula 2×3 al ser el currículum de 1r DAM, DAW i ASIX compatible.Currículum 1r Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes:

Mòdul Hores/Setmana
M01 Implantació de sistemes operatius 6 hores
M02 Gestió de bases de dades 4 hores
M03 Programació bàsica 5 hores
M04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 3 hores
M10 Administració de bases de dades 2 hores
M12 Formació i orientació laboral 3 hores
M13 Empresa i iniciativa emprenedora 2 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 26 hores

Currículum 2n Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes:

Mòdul Hores/Setmana
M01 + M06 Implantació i administració de sistemes operatius 5 hores
M02 + M10 Gestió i Administració de bases de dades 2 hores
M05 Fonaments de maquinari 3 hores
M07 Planificació i administració de xarxes 5 hores
M08 Serveis de xarxa i Internet 3 hores
M09 Implantació d’aplicacions web 2 hores
M11 Seguretat i alta disponibilitat 3 hores
M14 Projecte de síntesi (9 hores 11 últimes setmanes del curs) 3 hores
M15 Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí) 0 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 27 hores

Pots trobar els temes que conformen cada matèria a la segona pàgina del nostre currículum ASIX. Si encara necessites una descripció més detallada, on apareixen els objectius de cada tema, la trobaràs al decret 197/2013.

Oferim l’oportunitat de realitzar 2×3: els alumnes que han finalitzat el cicle d’ASIX, poden aconseguir també el títol de DAM dedicant tan sols un any més, ja que els mòduls del primer curs es convaliden.  També pots aconseguir el títol de DAW dedicant un any més a realitzar les matèries de segon que falten. D’aquesta manera pots aconseguir alhora el títol i coneixements d’administrador de sistemes, programador d’aplicacions i desenvolupador de pàgines web.

Cada cop són més les ofertes de feina que ens arriben sol·licitant un perfil “híbrid”: administradors de sistemes amb coneixements de programació en PHP, Javascript o llenguatges d’script; i desenvolupadors amb coneixements sòlid de sistemes, serveis i xarxes. Pots tenir tots tres perfils amb un curs més. No deixis passar l’oportunitat!

Algunes empreses on realitzen les pràctiques els nostres alumnes són: