Últimes notícies

ASIX

CURS 2018/19 TUTOR/A
1r ASIX Ciberseguretat Sr. Federico Jerez
2n ASIX Sra. Iriana Bonet

 

CFGS ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

webCicles-MareNostrum

Alumnes visitant el Centre de Supercomputació de Catalunya

webCicles-xarxa-300

Alumne fent proves de xarxa

 

El professional d’ASIX exerceix la seva activitat a l’àrea d’informàtica d’entitats que disposen de sistemes per la gestió de dades e infraestructura de xarxes (intranet, internet i/o extranet).

En finalitzar el cicle pots treballar de:

 • Tècnic en administració de sistemes.
 • Responsable d’informàtica.
 • Tècnic en serveis d’Internet.
 • Tècnic en serveis de missatgeria electrònica.
 • Personal de recolzament i suport tècnic.
 • Tècnic en teleassistencia.
 • Tècnic en administració de bases de dades.
 • Tècnic de xarxes.
 • Supervisor de sistemes.
 • Tècnic en serveis de comunicacions.
 • Tècnic en entorns web.

El marc horari és de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres. Currículum 1r Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes:

Mòdul Hores/Setmana
M01 Implantació de sistemes operatius 6 hores
M02 Gestió de bases de dades 4 hores
M03 Programació bàsica 5 hores
M04 Llenguatge de marques i sistemes de gestió d’informació 3 hores
M10 Administració de bases de dades 2 hores
M12 Formació i orientació laboral 3 hores
M13 Empresa i iniciativa emprenedora 2 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 26 hores

Currículum 2n Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes:

Mòdul Hores/Setmana
M01 + M06 Implantació i administració de sistemes operatius 5 hores
M02 + M10 Gestió i Administració de bases de dades 2 hores
M05 Fonaments de maquinari 3 hores
M07 Planificació i administració de xarxes 5 hores
M08 Serveis de xarxa i Internet 3 hores
M09 Implantació d’aplicacions web 2 hores
M11 Seguretat i alta disponibilitat 3 hores
M14 Projecte de síntesi (9 hores 11 últimes setmanes del curs) 3 hores
M15 Formació en centres de treball (317 hores , 4h/matí) 0 hores
TUT Tutoria 1 hora
TOTAL 27 hores

Pots trobar els temes que conformen cada matèria a la segona pàgina del nostre currículum ASIX. Si encara necessites una descripció més detallada, on apareixen els objectius de cada tema, la trobaràs al decret 197/2013.

Cada cop són més les ofertes de feina que ens arriben sol·licitant un perfil “híbrid”: administradors de sistemes amb coneixements de programació en PHP, Javascript o llenguatges d’script; i desenvolupadors amb coneixements sòlid de sistemes, serveis i xarxes. Pots tenir tots tres perfils amb un curs més. No deixis passar l’oportunitat!

Algunes empreses on realitzen les pràctiques els nostres alumnes són: