Últimes notícies

2n Batxillerat

TUTORS/ES BATXILLERAT CURS 2018/2019

CURS TUTOR HORA DE VISITA
2n BATX A(Científic-tecnològic)  Sra. Laia Garcia Concretar amb el tutor/a
2n BATX B(Humanístic-social)  Sr. Joan Martí Concretar amb el tutor/a

 

CURRÍCULUM 2n BATXILLERAT
MATÈRIES COMUNES
Llengua Catalana i Literatura II 2 hores
Llengua Castellana i Literatura II 2 hores
Llengua Anglesa II 3 hores
Història de la filosofia 3 hores
Història 3 hores
Tutoria 1 hora
MATÈRIES DE MODALITAT
Ciències i tecnologia
Física II 4 hores
Matemàtiques II 4 hores
Tecnologia industrial II o Biologia II 4 hores
Humanitats i ciències socials
Geografia o Literatura catalana 4 hores
Història de l’art o Economia de l’empresa II 4 hores
Matemàtiques aplicades a CCSS II o Llatí II 4 hores
Optatives per totes les especialitats (només es pot escollir una)
Sociologia II i Alemany II 2 + 2 hores
Sociologia II i Disseny 2 + 2 hores
Francès II i Alemany II 2 + 2 hores
Francès II i Disseny 2 + 2 hores
Dibuix tècnic II 4 hores
Quimica II 4 hores
Total hores setmanals 30 hores

El treball de Recerca: es fa entre primer i segon curs