Últimes notícies

1r Batxillerat

TUTORS/ES 1r BATXILLERAT CURS 2018/2019

CURS TUTOR HORA DE VISITA
1r BATX A (Científic tecnològic)  Sra. Teresa Calverol Concretar amb el tutor/a
1r BATX B (Humanístic social) Sra. Sacramento Santos Concretar amb el tutor/a

 

 

CURRICULUM 1r BATXILLERAT
MATÈRIES COMUNES
Llengua Catalana i Literatura I 2 hores
Llengua Castellana i Literatura I 2 hores
Llengua Anglesa I 3 hores
Filosofia i ciutadania 2 hores
Ciències per al món contemporani 2 hores
Educació Física 2 hores
Tutoria 1 hora
MATÈRIES DE MODALITAT
Ciències i tecnologia
Matemàtiques I 4 hores
Física I 4 hores
Biologia I o  Tecnologia industrial I 4 hores
Humanitats i ciències socials
Història del Món Contemporani 4 hores
Economia de l’empresa I* o Literatura Universal 4 hores
Matemàtiques aplicades a CCSS I o Llatí 4 hores
 *Qui cursi la matèria de Economia de l’empresa ha de cursar obligatoriament Matemàtiques aplicades a CCSS
Optatives per totes les especialitats (només es pot escollir una)
Religió i Francès I 2 + 2 hores
Psicologia i Alemany I 2 + 2 hores
Francès I i Alemany I 2 + 2 hores
Religió i Psicologia 2 + 2 hores
Psicologia i Corrents artístiques del SXXI 2 + 2 hores
Francès I i Corrents artístiques del SXXI 2 + 2 hores
Dibuix tècnic I 4 hores
Química I 4 hores
Programació d’APPS I 4 hores
Total hores setmanals 30 hores

El treball de recerca es fa entre primer i segon curs