Últimes notícies

Qualitat a l’Ausiàs

L’institut Ausiàs March organitza la seva gestió a través d’un programa de Gestió de Qualitat basat en la norma ISO 9001: 2015.

image

Aquesta gestió es resumeix, a grans trets, en la descripció de totes les tasques que es desenvolupen al centre en forma de Processos.

Cada un d’aquests processos consta d’uns indicadors que són mesurables i que permeten l’anàlisi del funcionament dels processos que es desenvolupen al centre, així, es faciliten les tasques de detecció i resolució de problemes i incidències i la programació d’accions correctives i preventives que ajuden a traçar el camí cap a la millora; tant de la gestió del centre, com de la tasca docent que s’hi desenvolupa.

Amb aquesta finalitat, el centre està adscrit al Projecte de Qualitat i Millora continua del Departament d’Ensenyament i participa a la Xarxa Q.3 de centres que estan en vies de

certificació de Qualitat ISO 9001.

Així mateix, part del personal del centre constitueix la Comissió de Qualitat, que té la funció de desenvolupar el projecte al centre. Aquesta comissió està formada per l’Equip Directiu del centre, i els professors Roger Company (Coordinador de Qualitat), Carles Olivé i Montse Sigalés.

Política de Qualitat del centre

A l’institut Ausiàs March entenem l’Ensenyament com un procés global que integra, tant l’accés al coneixement com l’assoliment d’uns valors que acompanyin el nostre alumnat en el seu desenvolupament; mitjançant la implicació de tot l’equip humà de l’institut en satisfer les expectatives del nostre alumnat i de les famílies; així com també amb el seu compromís en l’educació en valors, el coneixement emocional i el creixement personal.

Per tal d’assolir aquestes fites cal:

 • Implicar a tot el personal docent de l’Institut en la tasca a través de:
  • La formació permanent del professorat.
  • El treball en equip i la col∙laboració entre docents.
  • La difusió de les Bones pràctiques.
  • La comunicació i transferència d’informació en reunions periòdiques i utilitzant noves eines de comunicació.
 •  Potenciar la voluntat de millora contínua en la nostra tasca mitjançant la implementació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i millora contínua (SGQiMC) amb la finalitat de:
  • Satisfer les expectatives i necessitats formatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat ens assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Aplicar processos de millora contínua en les activitats i en els serveis que es duen a terme
  • Analitzar i reflexionar sobre la pràctica docent duta a terme per tal de detectar­ne punts febles i obrir possibilitats de millora.
  • Ser un centre amb prestigi i reconegut per ser un centre obert a l’entorn, innovador, participatiu i integrador gràcies a:
  • La implicació de la direcció en la implementació dels sistema de gestió de la qualitat i el seu desenvolupament.
  • L’establiment de relacions amb institucions i empreses de l’entorn.
  • El foment de la formació interna per a l’ús de les noves tecnologies.