Últimes notícies

Innovació, Emprenedoria i Qualitat

L’ Institut Ausiàs March participa en els Programes de Foment i Suport a l’ Innovació, Emprenedoria i Qualitat en els ensenyaments professionals, realitzant un treball en xarxa amb diferents centres educatius. Dintre d’aquest marc, un equip de professors del nostre centre es reuneix i participa activament a les reunions de treball de cada xarxa, contribuint a la posta en marxa en el centre de les accions que es proposen a la xarxa. Aquí teniu un petit resum de cada xarxa.

InnovaFP és el programa de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que promou la col·laboració d’empreses i centres de formació professional per treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement. Per això aprofita els coneixements, competències i capacitats d’alumnes i professors de Formació Professional de Catalunya per ajudar, a les empreses, especialment a micro i petites empreses, així com a emprenedors, a tirar endavant petits projectes d’innovació o transferència de coneixement que d’altra manera difícilment veurien la llum.

El programa Xarxa d’Emprenedoria vol dirigir-se a alumnat, professorat i centres que imparteixen Formació Professional, acompanyant i donant suport en la implantació i desenvolupament d’ estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses d’autoocupació. Entre els objectius de la xarxa d’enguany destaquen: participar en activitats de cultura emprenedora, consolidar el concurs de projectes d’idees de negoci, mantenir de la xarxa d’assessorament d’emprenedoria i compatir bones pràctiques entre els centres docents participants.

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua del qual formem part té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en el centre, així com garantir la confiança de les parts d’interès (famílies, alumnat, empreses, equip humà), mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma internacional ISO 9001:2015.