Últimes notícies

Servei Generalitat per casos d’assetjament

La Generalitat activa el número telefònic 116 111, Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon), per donar atenció en casos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos sexuals a infants i adolescents-, vol garantir un servei d’atenció i suport telefònic més àgil i eficaç a qualsevol demanda relacionada amb situacions d’assetjament, ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents