Últimes notícies

Departament de Matemàtiques

LES MATEMÀTIQUES A L’AUSIÀS MARCH

“No hi ha certesa on no és possible aplicar cap de les ciències matemàtiques
ni cap de les que es basen en les matemàtiques” Leonardo da Vinci

Des del Departament de Matemàtiques treballem per a ajudar l’alumne a desenvolupar la competència matemàtica principalment (però no únicament!) tot assolint els objectius didàctics de cada etapa i mirant de cultivar en l’alumne el gust per les matemàtiques. Així mateix, treballem amb un ventall ampli de recursos i una actitud amatent cap a les novetats tecnològiques d’aplicació a l’aula i cap a la innovació metodològica. A l’ESO és central la contribució al desenvolupament personal de l’alumne mentre que al Batxillerat ho és l’adquisició dels coneixements curriculars.

En el present curs 2015-16, l’estructura horària és la següent:

Nivell Matèria Tipus de matèria Hores setmanals
1r ESO Matemàtiques Comuna 3
2n ESO Matemàtiques Comuna 4
3r ESO Matemátiques Comuna 4
4t ESO Matemàtiques Comuna 4
1r Btx CT Matemàtiques I Modalitat 4
1r Btx CCSS Matemàtiques aplicades a les CCSS I Modalitat 4
2n Btx CT Matemàtiques II Modalitat 4
2n Btx CCSS Matemàtiques aplicades a les CCSS II Modalitat 4

Materials

A part del llibre de text, es fa un ús bastant intensiu de l’ordinador, tant a l’aula com a casa, sobretot a l’ESO. A 2n d’ESO, per exemple, hi ha establerta una de les quatre hores setmanals per a treball amb l’ordinador a l’aula específicament. Aquest portàtil no es requereix que tingui instal·lat cap programari específic, simplement cal accés a Internet i un navegador actualitzat. És desitjable que el portàtil tingui una autonomia raonable de bateria.

A 1r i 2n d’ESO la calculadora s’usa només ocasionalment. Es busca d’aquesta manera ajudar a potenciar el càlcul mental. Aquí, una calculadora corrent és més que suficient. Però a partir de 3r d’ESO es demana ja tenir una calculadora científica.

En determinats moments del curs es demanar que addicionalment l’alumne porti material de dibuix tècnic (regla, escaire, cartabó, compàs, transportador d’angles…).

Recursos i metodologia

Apart dels diferents cursos moodle preceptius implementats per a tots els nivells, es treballa també amb d’altres plataformes o eines com ara Khan Academy, That Quiz o GeoGebra.

El 70% dels alumnes de 2n d’ESO (2 de 3 grups) fan les matemàtiques en anglès. Això vol dir que el professor fa les exposicions magistrals i la majoria de les explicacions en anglès i que tots els recursos que s’utilitzen (el llibre, vídeos, els exercicis…) són en aquesta llengua.

Activitats i sortides

Aquest any també, com ja és tradicional, tots els alumnes tenen la possibilitat de participar en el Concurs de fotografia matemàtica i a les Proves Cangur i el Departament organitzarà internament el Concurs de Càlcul Mental en què hi participen tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO.

Així mateix, el Departament fa diverses aportacions i propostes pels Treballs de Recerca (TR) i les Jornades d’Innovació.

A finals d’aquest curs, el Departament organitzarà una sortida amb els alumnes de 2n d’ESO al MMACA, Museu de Matemàtiques de Catalunya, a Cornellà de Llobregat.

Com a novetat, enguany el Departament està posant en marxa el Club matemàtic, un espai lliure de debat, participació, oci i informació al voltant de qüestions matemàtiques diverses. Aquest espai podeu accedir com a visitant.

A continuació us mostrem un recull de les activitats fetes pel Departament.

Shooting the algorithm from Carles Olivé on Vimeo.

En el següent enllaç podreu trobar la llista de guanyadors dels diferents concursos convocats pel Departament de Matemàtiques el curs 2015-16

Membres del Departament

Carles Olivé (Cap de Departament)
Josep Puig
Joan Vicent Blasco
María Jesús Cano
Jaume Climent