Últimes notícies

3r ESO

TUTORS/ES 3r ESO CURS 2016/2017

CURS TUTOR HORA DE CONTACTE
3r ESO A Sra. M. Jesus Cano Dilluns de 12:30 a 13:30
3r ESO B Sra. Esther Tena Dimarts de 11:30 a 12:30
3r ESO C Sr. Isidoro Márquez Dijous de 9:00 a 10:00

 

MATÈRIES TERCER CURS

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Literatura

3 hores

Llengua Castellana i Literatura

3 hores

Llengua Anglesa

3 hores

Matemàtiques

4 hores

Ciències de la naturalesa Física-Química

2 hores

Ciències de la naturalesa Biologia (en anglès)

2 hores

Ciències socials

3 hores

Tecnologia

2 hores

Educació física

2 hores

Visual i plàstica

2 hores

Religió/Cultura i valors ètics

1 hora

Tutoria

1 hora

MATÈRIES OPTATIVES (2h)

Laboratori mòbil

Iniciació a la fotografia

Alemany

Francès

Esports d’implement

Total hores setmanals

30 hores