Últimes notícies

2n ESO

TUTORS/ES 2n ESO CURS 2016/2017

CURS TUTOR HORA DE CONTACTE
2n ESO A Sra. Plácida Ares Dilluns de 12:30 a 13:30
2n ESO B Sra. Eva Pujol Dimecres de 11:30 a 12:30
2n ESO C Sr. Miguel Ángel Campos Dilluns de 12:30 a 13:30

 

DEURES 2n ESO CURS 2016/17

CURS ENLLAÇ CALENDARI
2n ESO A Calendari Deures 2n ESO A
2n ESO B Calendari Deures 2n ESO B
2n ESO C Calendari Deures 2n ESO C

 

 

MATÈRIES SEGON CURS

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Literatura

4 hores

Llengua Castellana i Literatura

4 hores

Llengua Anglesa

3 hores

Matemàtiques (en anglès)

4 hores

Ciències de la naturalesa Física-Química

3 hores

Ciències socials (en anglès)

2 hores

Tecnologia

2 hores

Educació física

2 hores

Educació Visual i Plàstica

2 hores

Tutoria

1 hora

MATÈRIES OPTATIVES (2h)

Projecte de llengües estrangeres (PILE)

The UK today (1 quadrimestre)

A bit of everything(1 quadrimestre)

The world speaks English (1 quadrimestre)

A bit of science(1 quadrimestre)

Fairy Tales(1 quadrimestre)

Man bites dog(1 quadrimestre)
MATÈRIES OPTATIVES/RELIGIÓ (1h)

Francès

Alemany

Còmic

Projecte e-twinning

Dames i cavallers

Càlcul matemàtic i lúcid

Total hores setmanals

30 hores