Últimes notícies

1r ESO

TUTORS/ES 1r ESO CURS 2016/2017

CURS TUTOR HORA DE CONTACTE
1r ESO A Sra. Montserrat Colomer Dijous de11:30 a 12:30
1r ESO B Sr. Vicent Caballero Dimarts de 12:30 a 13:30
1r ESO C Sr. Jaume Climent Dimarts de 10:00 a 11:00
1r ESO D Sr. Ernest Tomás Dijous de 11:30 a 12:30

 

DEURES 1r ESO CURS 2016/17

CURS ENLLAÇ CALENDARI
1r ESO A Calendari Deures 1r ESO A
1r ESO B Calendari Deures 1r ESO B
1r ESO C Calendari Deures 1r ESO C
1r ESO D Calendari Deures 1r ESO D

 

MATÈRIES PRIMER CURS

MATÈRIES COMUNES

Llengua Catalana i Literatura

3 hores

Llengua Castellana i Literatura

3 hores

Llengua Anglesa

3 hores

Matemàtiques

3 hores

Tecnologia

2 hores

Ciències de la naturalesa

3 hores

Educació Visual i Plàstica

2 hores

Ciències socials

3 hores

Educació física

2 hores

Música

2 hores

Religió/Cultura i valors ètics

1 hora

Tutoria

1 hora

MATÈRIES OPTATIVES (2h)

Projecte de llengües estrangeres (PILE)

Science of fun

British culture

Computer science

Around the English-speaking world in 33 days

Total hores setmanals

30 hores